"เด็กดื่มนม"

แปลว่า:The child drinks milk.

November 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nam287725

ใช้เป็น A child drinks milk. ไม่ได้หรือครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย