"เด็กดื่มนม"

แปลว่า:The child drinks milk.

November 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nam287725

ใช้เป็น A child drinks milk. ไม่ได้หรือครับ


https://www.duolingo.com/profile/YanisaNGAM

The kid drinks milk ก็ไม่ได้หลอ


https://www.duolingo.com/profile/NaIRsT1

ทำไมไม่เจาจงคำถามให้มันลึกๆกว่านี้คะ ถ้าคำตอบคือ The kid คำถามต้องเป็น เด็กคนนั้น


https://www.duolingo.com/profile/NaIRsT1

อีกอย่าง คะ child คือเด็กหลายๆคน น่าจะเจาะจงให้ดีกว่านี้นะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Eve120242

Children =เด็กหลายคน


https://www.duolingo.com/profile/raSb923768

ก็ตอบตรงกับคำเฉลยแล้ว​ มันผิดตรงไหนคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย