"You have a book."

แปลว่า:คุณมีหนังสือ

November 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/GANGP

เราก็พิมพ์​ไปว่าคุณ​มีหนังสือ​ทำไมถึงไม่ถูกคะ


https://www.duolingo.com/profile/6qbv11

ฉันกดผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย