"Will they cover the bed?"

แปลว่า:พวกเขาจะคลุมเตียงไหม

November 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Assassin-T

เตียง = ที่นอน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย