"You will have called your boyfriend."

แปลว่า:คุณจะได้โทรหาแฟนของคุณแล้ว

November 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Assassin-T

"Call" can be โทร or เรียก


https://www.duolingo.com/profile/kileli
  • 1473

If you use เรียก, then it would have to be something like "You will have called your boyfriend over"


https://www.duolingo.com/profile/Exquirentius

"คุณคงจะได้โทรหาแฟนของคุณไปแล้วตอนนั้น" ก็ควรจะถูกนะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย