Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nấu đĩa thứ hai."

Dịch:I cook the second plate.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhsonca

I cook the second dish. (I think It's also right)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tamjnhhien

plate is the same

4 năm trước

https://www.duolingo.com/FeliceRivarez

mình thay plate bằng dish không được? nhờ admin kiểm tra hộ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nganhtxd

Second plate.. why it wrong ?? Can you explain to me.. thanks :(

3 năm trước