"Tôi nấu đĩa thứ hai."

Dịch:I cook the second plate.

June 27, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/huynhsonca

I cook the second dish. (I think It's also right)


https://www.duolingo.com/profile/tamjnhhien

plate is the same


https://www.duolingo.com/profile/FeliceRivarez

mình thay plate bằng dish không được? nhờ admin kiểm tra hộ


https://www.duolingo.com/profile/nganhtxd

Second plate.. why it wrong ?? Can you explain to me.. thanks :(

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.