Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cho tôi thấy."

Dịch:Show me.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyet_ga

for me see có đươc không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/baquyenvp92

sao "Show for me" lại không được nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/matocdo2004

i dont no?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sonnguyen1705

let me see cũng đúng nha mọi người

3 năm trước