Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi làm việc cả ngày."

Dịch:I work the whole day.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lvhlslsls

I work during day dc ko mn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gmt_lx

I work a whole day được không vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienChu

Cho mình hỏi tại sao 'I work all the day' lại ko đúng?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun875685

theo mình hiểu câu của bạn sẽ là . Tôi làm việc tất cả các ngày . Bỏ luôn từ "the" trong all the day nha mình thấy nó sai sai rồi đó >>> i work all day => tôi làm việc tất cả các ngày . THí dụ theo cái của bạn nếu chấp nhận the => Tôi làm tất cả cả các việc ngày

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Đúng rồi Đúng rồi bạn đang đi chơi thôi trahshrghsjsjsbhihdvejssjvsce

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NemoTintin

I work all day.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VnhHng5

All day : là làm việc từ thứ hai đến thứ bảy v.v...còn whole là làm việc trong ngày thôi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HubMif

I work whole a day ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangChung1

I work all day. Được không vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongvy27102006

đương nhiên là được òi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SsSs996399

Không ngờ làm đúng luôn ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MailaChanl

I work the whole day or I work over day. What do you think?

2 tháng trước