1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi làm việc cả ngày."

"Tôi làm việc cả ngày."

Dịch:I work the whole day.

June 27, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lvhlslsls

I work during day dc ko mn


https://www.duolingo.com/profile/gmt_lx

I work a whole day được không vậy?


https://www.duolingo.com/profile/HienChu

Cho mình hỏi tại sao 'I work all the day' lại ko đúng?


https://www.duolingo.com/profile/ThanhLu9

Đúng rồi Đúng rồi bạn đang đi chơi thôi trahshrghsjsjsbhihdvejssjvsce


https://www.duolingo.com/profile/VnhHng5

All day : là làm việc từ thứ hai đến thứ bảy v.v...còn whole là làm việc trong ngày thôi.


https://www.duolingo.com/profile/HubMif

I work whole a day ?


https://www.duolingo.com/profile/HoangChung1

I work all day. Được không vậy


https://www.duolingo.com/profile/phuongvy27102006

đương nhiên là được òi


https://www.duolingo.com/profile/SsSs996399

Không ngờ làm đúng luôn ^^


https://www.duolingo.com/profile/MailaChanl

I work the whole day or I work over day. What do you think?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.