"Friday?"

Dịch:Thứ Sáu?

June 27, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/atumagic

"Phải thứ 6 không?" sao lại sai nhỉ

April 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/onHngTr

thứ 6 đó bạn

January 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/onHngTr

viết có dấu nha bn

January 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phc363335

Con lậy duolingo thứ 5 mà cũng đúng

November 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/onHngTr

thứ 6 mà bạn

January 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/onHngTr

viết có dấu nhé ms đúq

January 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Yninh6

Thứ sáu ư= đúng

January 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThienNguyen2008

phải viết tiếng anh là thứ sáu

March 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với team Việt Nam nha!

January 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Hanh717630

Ko có gì thú vị

March 16, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.