"Friday?"

Dịch:Thứ Sáu?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/atumagic

"Phải thứ 6 không?" sao lại sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/onHngTr

thứ 6 đó bạn

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/onHngTr

viết có dấu nha bn

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/phc363335

Con lậy duolingo thứ 5 mà cũng đúng

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/onHngTr

thứ 6 mà bạn

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/onHngTr

viết có dấu nhé ms đúq

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

Thứ sáu ư= đúng

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/thien2910

phải viết tiếng anh là thứ sáu

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.