Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Friday?"

Dịch:Thứ Sáu?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/atumagic

"Phải thứ 6 không?" sao lại sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/onHngTr

thứ 6 đó bạn

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/onHngTr

viết có dấu nha bn

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/phc363335

Con lậy duolingo thứ 5 mà cũng đúng

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/onHngTr

thứ 6 mà bạn

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/onHngTr

viết có dấu nhé ms đúq

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 43

Thứ sáu ư= đúng

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thien2910

phải viết tiếng anh là thứ sáu

6 tháng trước