Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The cat likes milk."

Dịch:Con mèo thích sữa.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangLap90

"Còn mèo thèm sữa" thì dịch như thế nào vậy mọi người :)

4 năm trước