"The cat likes milk."

Dịch:Con mèo thích sữa.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangLap90

"Còn mèo thèm sữa" thì dịch như thế nào vậy mọi người :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.