"Heisaboutyourage."

Dịch:Anh ấy gần bằng tuổi của bạn.

4 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tomhaghen

Mình dịch là: Anh ấy vào khoảng tuổi của bạn. Theo văn nói thì có vẻ hợp lý nhưng theo đáp án lại chưa chuẩn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ksxdcd
ksxdcd
  • 25
  • 198

Mình dịch là Anh ấy gần tuổi với bạn - về nghĩa là hợp lý những cũng không đc chấp nhận.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthidoan

mình dịch: anh ấy xấp xỉ tuổi bạn cũng k được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Jakehp92

mình cũng vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhkhanh

anh ấy khoảng bằng tuổi cùa bạn, cũng đúng mà trời

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bichngoc2206

đáp án của mình là: anh ấy thì khoảng tuổi của bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocdiep0510

Mình cũng vậy nè

4 năm trước

https://www.duolingo.com/h0lyh3x0r

Anh ta khoảng bằng tuổi bạn, sai @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeKhue

"Anh ấy khoảng tuối với bạn" ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuyhcm

tiếng việt dịch anh ấy cùng tuổi với bạn cũng được mà add

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phanvinharc

Sao mình thấy từ " Your" đọc giống " You " Thế bạn. Trong nhiều câu mình từng gặp

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocdiep0510

Uhm đúng rùi nghe đi nghe laih sao your đọc như you luôn hix

4 năm trước

https://www.duolingo.com/toanvan_x19

câu trước nghĩa tiếng việt là :Anh ấy gần bằng tuổi bạn" câu này dịch lại y nguyên, không giám sáng tạo thêm, sợ sai :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranhaphuong2410

đáp án của mình là anh ấy khoảng tuổi của bạn mà đúng nè. Lúc đầu mình tưởng sai cơ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeKhue

"anh ấy cùng tuổi với bạn" nên được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haihangthuyha

tới dích, anh ấy cùng thời đại với bạn . sai luon. cam cai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lvminhcong

Anh ấy cũng chạc tuổi với bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chuonchuonkim125

anh ấy xấp xỉ tuổi bạn cũng sai à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QNGAHAPPY

Mình dịch: Anh ấy tầm tuổi bạn, được chấp nhận nè.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lehongtlx

Hắn gần tuổi anh

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.