Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She wants to be in control of the group."

Dịch:Cô ấy muốn quản lý nhóm.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kengin1410

Cô ấy muốn kiểm soát nhóm - she wants to control the group

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLong

Cô ấy muốn làm quản lý của nhóm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangnv16

Đáp án "cô ấy muốn kiểm soát nhóm" cũng được mà ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenduythai143

sao lại dùng to be ở đây nhỉ.. to be in control mình hiểu là trở thành gì đó chứ nhỉ :/

3 năm trước

https://www.duolingo.com/canhtung

Dung la. Co ay muon tro thanh quan ly nhom

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vuongvan

Lằng nhằng thật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KienBach

cứ chỗ nào có từ be là trả hiểu tại sao nó lại có ở đâu ví chẳng thấy cấu trúc chuẩn nào có be. Mỗi thì tương lai tiếp diễn chắc chắn

2 năm trước