Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have to study the matter."

Dịch:Chúng tôi phải nghiên cứu vấn đề.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kengin1410

chúng ta phải nghiên cứu vấn đề này- hợp lý hơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangnv16

like y kien cua ban

4 năm trước

https://www.duolingo.com/alliswell.an

me too, thangnv

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vangiathuy

minh cung thay vay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 19
 • 6
 • 6
 • 2
 • 10

the: mạo từ xác định nên có thể hiểu là này, nó, kia, đó... nhưng Doulingo muốn phân biệt với this, that nên đôi khi dịch rất mắc cười :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Diem_Trinh

Chúng ta phải nghiên cứu vấn đề.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThienOc
ThienOc
 • 20
 • 11
 • 37

I think "chúng ta phải tìm hiểu vấn đề này"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/laivantrung

Dịch đúng kiểu dịch tả dịch hạch :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buonsmile

học từ những vấn đề

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuilakim

Khi kê chuột vào từ matter có hiện ra nghĩa chủ đề (thấy hơi kỳ kỳ), thử dịch: Chúng tôi phải nghiên cứu chủ đề thì bị cho sai. Vậy là sao vậy add?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 19
 • 6
 • 6
 • 2
 • 10

the noun: xác định một đối tượng, nên có lẽ dịch là "này" hợp lý hơn dù không phải this :). Dù là dịch câu trên rất đơn giản nhưng nó nghe ko lọt tai :D

2 năm trước