"We have to study the matter."

Dịch:Chúng tôi phải nghiên cứu vấn đề.

June 27, 2014

12 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/kengin1410

chúng ta phải nghiên cứu vấn đề này- hợp lý hơn

June 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

like y kien cua ban

August 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/alliswell.an

me too, thangnv

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vangiathuy

minh cung thay vay

March 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

the: mạo từ xác định nên có thể hiểu là này, nó, kia, đó... nhưng Doulingo muốn phân biệt với this, that nên đôi khi dịch rất mắc cười :D

October 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Nghiên cứu chủ đề,,, sao sai???

December 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Diem_Trinh

Chúng ta phải nghiên cứu vấn đề.

August 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThienOc

I think "chúng ta phải tìm hiểu vấn đề này"

January 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/laivantrung

Dịch đúng kiểu dịch tả dịch hạch :(

August 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/buonsmile

học từ những vấn đề

March 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tuilakim

Khi kê chuột vào từ matter có hiện ra nghĩa chủ đề (thấy hơi kỳ kỳ), thử dịch: Chúng tôi phải nghiên cứu chủ đề thì bị cho sai. Vậy là sao vậy add?

July 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

the noun: xác định một đối tượng, nên có lẽ dịch là "này" hợp lý hơn dù không phải this :). Dù là dịch câu trên rất đơn giản nhưng nó nghe ko lọt tai :D

May 28, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.