1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We have to study the matter."

"We have to study the matter."

Dịch:Chúng tôi phải nghiên cứu vấn đề.

June 27, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kengin1410

chúng ta phải nghiên cứu vấn đề này- hợp lý hơn


https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

like y kien cua ban


https://www.duolingo.com/profile/vangiathuy

minh cung thay vay


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

the: mạo từ xác định nên có thể hiểu là này, nó, kia, đó... nhưng Doulingo muốn phân biệt với this, that nên đôi khi dịch rất mắc cười :D


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Nghiên cứu chủ đề,,, sao sai???


https://www.duolingo.com/profile/Diem_Trinh

Chúng ta phải nghiên cứu vấn đề.


https://www.duolingo.com/profile/ThienOc

I think "chúng ta phải tìm hiểu vấn đề này"


https://www.duolingo.com/profile/laivantrung

Dịch đúng kiểu dịch tả dịch hạch :(


https://www.duolingo.com/profile/buonsmile

học từ những vấn đề


https://www.duolingo.com/profile/tuilakim

Khi kê chuột vào từ matter có hiện ra nghĩa chủ đề (thấy hơi kỳ kỳ), thử dịch: Chúng tôi phải nghiên cứu chủ đề thì bị cho sai. Vậy là sao vậy add?


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

the noun: xác định một đối tượng, nên có lẽ dịch là "này" hợp lý hơn dù không phải this :). Dù là dịch câu trên rất đơn giản nhưng nó nghe ko lọt tai :D

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.