"Tôi nấu bữa trưa cho gia đình tôi."

Dịch:I make lunch for my family.

June 28, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/danghieu

i think "i cook lunch for my family" is also right

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Cảm ơn gợi ý của bạn nhé

June 28, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.