"Tôi nấu bữa trưa cho gia đình tôi."

Dịch:I make lunch for my family.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danghieu

i think "i cook lunch for my family" is also right

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cảm ơn gợi ý của bạn nhé

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.