1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chú của tôi là tác giả của q…

"Chú của tôi là tác giả của quyển sách."

Dịch:My uncle is the author of the book.

June 28, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/danghieu

"my uncle is the book 's author"


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.