Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái váy dành cho cô của tôi."

Dịch:The skirt is for my aunt.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThienMinh

"the dress is for my aunt", why wrong?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Nếu phân biệt rạch ròi ra thì dress là đầm (phủ dài toàn bộ cơ thể) còn skirt là váy (tính từ thắt lưng trở xuống). Trong câu này nhắc đến váy thì skirt chính xác hơn :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Chip...

Nhưng câu trả lời như vậy vẫn nên được chấp nhận chứ ạ :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Nếu phân biệt rạch ròi như vậy thì các bài trước không nên để hai từ dress và skirt tương đương nhau. Mấy bài trước mình thấy bài toàn cho chúng giống nhau nên bài này cũng lựa đáp án như vậy.

4 năm trước