Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I eat meat on Friday."

Dịch:Tôi ăn thịt vào thứ Sáu.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MiJtmT

Thứ 6 tôi ăn thịt thì đúng hơn nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen544483

tôi ăn thịt vào ngày thứ sáu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Chào bạn, trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vucot

tôi ăn thịt vào thứ 6 vậy sao sai.....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trcvy5

tôi ăn thịt vào thứ 6 ...................sai sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/inhMinhTra1

Người ta bảo không được dùng số mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Karry304749

Ko có từ "vào" mà

2 năm trước