"Con chó đi."

Dịch:The dog walks.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoacomay1710

nếu dịch là "the dog goes" thì sao nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DngNguyn9

goes đc không m.n?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tram16071993

Walks là đi bộ nên đi mình dịch là go

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.