"His name is familiar to us."

Dịch:Tên của anh ấy thì quen thuộc với chúng tôi.

June 28, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

"tên của anh ấy quen thuộc với chúng tôi" cũng được mà

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MLBoO
July 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bokintran

April 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nguynminhp693633

June 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TrngLinhSa

Tên anh ấy không được ạ

November 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Tin25830

Không nghe được familiar luôn trời àh

November 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/kunzamtac

Thân thuộc ?

December 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TtThu

tên của anh ấy làm quen thuộc với chúng tôi ✓ ???

February 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VkookmiumiuBTS

Chỉ ghi sai từ "chúng" thành từ "chunhs mà cũng sai cơ

April 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/uyn285731

Ủa làm đúng mà báo sai

July 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Phng131392

Nghe khó

July 27, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.