1. Forum
  2. >
  3. Topic: Hawaiian
  4. >
  5. "ʻAʻole au i ʻoka i kēlā kana…

"ʻAʻole au i ʻoka i kēlā kanauika."

Translation:I did not order that sandwich.

November 20, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Kamakea1

To me the audio sounds like: 'A'ole au 'i 'oka kēlā kanuika.

Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.