"They have shirts."

Dịch:Họ có những cái áo.

June 28, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phamphuongphuc

sao dịch "Họ có nhiều cái áo lại sai"

July 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhungtth

tại sao k đc là áo phông @@

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Áo phông là T-shirt :)

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhungtth

ừ, t nhầm

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/01683486866

họ có nhiều áo sơ mi...( sai )

July 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngochai.zkz

vô lý hầy

July 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Amaya90

Bọn họ .... -> sai

September 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

nhiều áo sơ mi = many shirts

September 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/votamvotoi

Họ có nhiều cái áo sao lại sai vậy ad?

July 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Hocsinh11

họ có những chiếc sơ mi

July 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dukimit

Ảo thật

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/viethungneu

họ có nhiều áo sai chả hiểu

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Phu_Tran

họ có nhiều áo sơ mi cũng được chơ.... nãn

August 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TaeYang123

ho co cac ao cau tra loi vo ly

October 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/maithily2204

họ có mấy cái áo sơ mi mà lại sai. hix

October 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Phu_Tran

chúng có nhiều áo sơ mi >>> sai. Vãi cã linh hồn

October 14, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.