Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khi cha tôi cho phép, tôi nói."

Dịch:When my father allows, I talk.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongTrang

vì sao lại ko dùng say

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Bạn tham khảo bài post này về cách dùng của speak, talk, say, tell nhé: https://www.duolingo.com/comment/3431890

4 năm trước