"Khi cha tôi cho phép, tôi nói."

Dịch:When my father allows, I talk.

June 28, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongTrang

vì sao lại ko dùng say

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Bạn tham khảo bài post này về cách dùng của speak, talk, say, tell nhé: https://www.duolingo.com/comment/3431890

June 29, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.