"The construction of the school starts next week."

Dịch:Sự xây dựng của ngôi trường bắt đầu vào tuần sau.

June 28, 2014

8 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

"Việc xây dựng ngôi truong bắt đầu vào tuần tới" cũng được mà. Thiếu chữ "của" cũng sai là sao.


https://www.duolingo.com/profile/DexDinh

Sự xây dựng nghe rất tối nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/hoangnamcherry

sự xây dựng của nhà trường bắt đầu vào tuần sau.. vậy cũng sai hả ad?


https://www.duolingo.com/profile/LeDoMinh1

Công trình xây dựng của ngôi trường bắt đầu vào tuần sau


https://www.duolingo.com/profile/Tien_Tien_2638

Tại sao lại là "sự" xây dựng??


https://www.duolingo.com/profile/Danghien2k4

Tự nhiên thêm chữ "sự" thấy nó kì kì

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.