"เธอดื่มกาแฟ"

แปลว่า:She drinks coffee.

November 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/qCYryyQ7

ตอบถูก​แล้ว​นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย