1. Forum
  2. >
  3. Topic: Hawaiian
  4. >
  5. "She is running the water in …

"She is running the water in the bathtub."

Translation:Ke hoʻoholo nei ʻo ia i ka wai ma ke kapu ʻauʻau.

November 23, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/PilimaiTraub

i a me ma like, pololei kēia

November 23, 2019
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.