"Những đứa trẻ chỉ tôi xem những chiếc mũ của chúng."

Dịch:The children show me their hats.

June 29, 2014

1 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/nhinhucnhich

"the children show me hats' ones" đc không?

June 29, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.