"Những đứa trẻ chỉ tôi xem những chiếc mũ của chúng."

Dịch:The children show me their hats.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhinhucnhich

"the children show me hats' ones" đc không?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.