Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những đứa trẻ chỉ tôi xem những chiếc mũ của chúng."

Dịch:The children show me their hats.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhinhucnhich

"the children show me hats' ones" đc không?

4 năm trước