"Tôi có một con voi."

Dịch:I have an elephant.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quocbao1501

Những nguyên âm (a,e,o,u,i) phải dùng an ,còn lại dùng a

4 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhThu592783

Cam on ban da giai ho minh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtrbi2

Nè! Cái gì mà học đồ thế

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanKiet2102

cậu buồn ngủ hả?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quc131916

Có buồn ngủ đâu trời

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/nghalng

cho mình hỏi "a" khác "an " như thế nào với :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hotoan6666

Bài 2 có đấy bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeHaiPhong

Nuôi voi luôn à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phong832347

Hello what is your name you are the dog

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/giao402732

Nhà hết con vật nuôi hay sao mà tui có một con voi?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DoNam11

I am a elephant.kaka

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.