"I feel better when I drink hot lemon juice."

Dịch:Tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi uống nước chanh nóng.

June 29, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Maihoaian2006

Thiếu 1 chữ " hơn " thôi mà cũng sai sao các bạn

October 19, 2017

https://www.duolingo.com/Maihoaian2006

Thiếu mỗi chữ " hơn " mà cũng sai sao các bạn

October 19, 2017

https://www.duolingo.com/trungtb90s

tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi uống nước ép chanh nóng

June 29, 2014

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Khỏe hơn có được không?

August 25, 2014

https://www.duolingo.com/NamNguyen007

tôi thấy khỏe hơn khi tôi uống nước chanh nóng

November 23, 2014

https://www.duolingo.com/jichiaki

Nuoc chanh am khong dung ha moi nguoi

January 27, 2015

https://www.duolingo.com/HiPhongNgu2

Từ gợi ý thì thiếu mà cứ báo người ta dịch sai là sao?

April 23, 2017

https://www.duolingo.com/baotm123

thường mình nghe lemonade chứ chưa nghe lemon juice

December 1, 2017

https://www.duolingo.com/HoangMinhLong

Nghe là thèm

May 12, 2019

https://www.duolingo.com/DuyenDuyen81992

Thiếu "hơn" thì không sao

May 22, 2019

https://www.duolingo.com/truongdba

nước chanh ấm không được sao

June 4, 2019

https://www.duolingo.com/Minuji

ổn hơn cũng ko đk ????

June 7, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.