1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Have you read the book yet?"

"Have you read the book yet?"

Dịch:Bạn đã đọc cuốn sách chưa?

June 29, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/canhpham

Bạn đã từng đọc cuốn sách đó chưa?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.