"Have you read the book yet?"

Dịch:Bạn đã đọc cuốn sách chưa?

June 29, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/canhpham

Bạn đã từng đọc cuốn sách đó chưa?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.