Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Have you read the book yet?"

Dịch:Bạn đã đọc cuốn sách chưa?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/canhpham

Bạn đã từng đọc cuốn sách đó chưa?

4 năm trước