"Have you read the book yet?"

Dịch:Bạn đã đọc cuốn sách chưa?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/canhpham

Bạn đã từng đọc cuốn sách đó chưa?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.