"Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ mình ."

Dịch:I found every letter that he had written to my mother.

June 29, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/kengin1410

Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ mình . "mẹ mình" là "my mother" hay "his mother". Admin nhớ chú ý mọi người hay confuse những từ như vậy nha. thanks


https://www.duolingo.com/profile/Cute.Owl

Hoặc là câu tiếng Việt không hợp lý, hoặc là câu tiếng Anh không hợp lý.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.