Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ mình ."

Dịch:I found every letter that he had written to my mother.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kengin1410

Tôi đã tìm thấy mọi lá thư mà anh ta đã viết cho mẹ mình . "mẹ mình" là "my mother" hay "his mother". Admin nhớ chú ý mọi người hay confuse những từ như vậy nha. thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cute.Owl

Hoặc là câu tiếng Việt không hợp lý, hoặc là câu tiếng Anh không hợp lý.

4 năm trước