Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy nấu ăn."

Dịch:She cooks.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoanPham1

she cook meal không được hả?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doanduc

She cooks the food không được à

3 năm trước