"Cô ấy nấu ăn."

Dịch:She cooks.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoanPham1

she cook meal không được hả?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doanduc

She cooks the food không được à

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.