Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We open for breakfast, lunch and dinner."

Dịch:Chúng tôi mở cửa cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TruongSa

chúng tôi mở vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

dịch quá chối

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Manicj12

câu này không hợp chút nào. chúng tôi mở vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối thì hợp hơn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quocbao1501

what is this sentence mean?

4 năm trước