1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Họ ký tên vào cuốn sách."

"Họ ký tên vào cuốn sách."

Dịch:They sign the book.

June 29, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Salamander170095

thiếu the có sao không?


https://www.duolingo.com/profile/quyet_ga

they sign on the book


https://www.duolingo.com/profile/KimtramDuo

they sign in the book là đúng mà ad


https://www.duolingo.com/profile/ichki05

Sign into hok dc ah mọi ng?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.