Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ ký tên vào cuốn sách."

Dịch:They sign the book.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Salamander170095

thiếu the có sao không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

they sign on the book

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KimtramDuo

they sign in the book là đúng mà ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ichki05

Sign into hok dc ah mọi ng?

4 năm trước