"Họ ký tên vào cuốn sách."

Dịch:They sign the book.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Salamander170095

thiếu the có sao không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

they sign on the book

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KimtramDuo

they sign in the book là đúng mà ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ichki05

Sign into hok dc ah mọi ng?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.