"Họ ký tên vào cuốn sách."

Dịch:They sign the book.

June 29, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Salamander170095

thiếu the có sao không?


https://www.duolingo.com/profile/quyet_ga

they sign on the book


https://www.duolingo.com/profile/KimtramDuo

they sign in the book là đúng mà ad


https://www.duolingo.com/profile/ichki05

Sign into hok dc ah mọi ng?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.