"Churchesarereligiousbuildings."

Dịch:Những nhà thờ là những tòa nhà tôn giáo.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quynhtrang178

"Những nhà thờ là những công trình tôn giáo" được ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/maingocanh

Mình nghĩ dịch là "Những nhà thờ là những công trình tôn giáo" cũng được.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/1030856175

Những cái nhà thờ là những công trình tôn giáo?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AngelineThao

thiếu Những rồi!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lehongtlx

Đúng đấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kimphung959113

Tôi đúng mà sao bắt lỗi sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/AiNiisan

"tòa nhà tôn giáo" tối nghĩa quá

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.