Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Churches are religious buildings."

Dịch:Những nhà thờ là những tòa nhà tôn giáo.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quynhtrang178

"Những nhà thờ là những công trình tôn giáo" được ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maingocanh

Mình nghĩ dịch là "Những nhà thờ là những công trình tôn giáo" cũng được.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AngelineThao

thiếu Những rồi!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lehongtlx

Đúng đấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/1030856175

Những cái nhà thờ là những công trình tôn giáo?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kimphung959113

Tôi đúng mà sao bắt lỗi sai

3 tuần trước