https://www.duolingo.com/profile/VuTho

lỗi không điền đc từ câu cuối bài 3 chủ để đầu tiên

sao mình không làm được cái đoạn điền từ nhỉ , nó cứ chuyển làm lại từ đầu là sao

June 29, 2014

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.