1. Forum
  2. >
  3. Topic: Scottish Gaelic
  4. >
  5. Seo rann Èireannach ach tha m…

https://www.duolingo.com/profile/AnBhanrion

Seo rann Èireannach ach tha mi ga ràdh sa Ghàidhlig!

Aon, dhà, muc is bò, Trì, ceithir, brògan leathair, Còig, sia, cupa tì, Seachd, ochd, cailleach bhochd, Cèic teth naoi, deich.

November 28, 2019

0 Comments

Learn Scottish Gaelic in just 5 minutes a day. For free.