1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณเชื่อในรักแรกพบไหม"

"คุณเชื่อในรักแรกพบไหม"

แปลว่า:Do you believe in love at first sight?

November 29, 2019

ความคิดเห็น

Learn English in just 5 minutes a day. For free.