1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: Duolingo
  4. >
  5. Τι υπάρχει μετά την ολοκλήρωσ…

https://www.duolingo.com/profile/9yFS10

Τι υπάρχει μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων εκτός από επαναλήψεις; Ευχαριστώ.

November 29, 2019

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/andysez

Τπ...νομίζωωω

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.