https://www.duolingo.com/profile/NgoHongTien

Mình đk học TA mà sao nó lại nhảy ra tiếng Pháp nhỉ.

June 30, 2014

0 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.