1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My mother has a modern coffe…

"My mother has a modern coffee machine."

Dịch:Mẹ của tôi có một máy cà phê hiện đại.

June 30, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

'mẹ tôi có một cái máy pha phê hiện đại" đúng chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/PhuongLy2005.

Mẹ của tôi có một máy pha cà phê hiện đại cũng đúng mà ??? :'(


https://www.duolingo.com/profile/bamboo1530

Mẹ tôi có một máy chế cà phê hiện đại mà cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/vucongthan

dau tien thi nghe cha hieu gi


https://www.duolingo.com/profile/hung300879

Mẹ tôi = Mẹ của tôi


https://www.duolingo.com/profile/TranHoi222

"Mẹ của tôi có một máy pha cà phê hiện đại" chứ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/lethien98

Tôi viết đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/Dai652666

Mẹ tôi là ok, không nhất thiết phải là mẹ của tôi.


https://www.duolingo.com/profile/van136506

Từ " má" cũng có nghĩa là " mẹ" nhé,!


https://www.duolingo.com/profile/nguyns563048

Máy cà phê hiện đại là j


https://www.duolingo.com/profile/HongLcNguy1

"mẹ của tôi có một cái máy pha cà phê hiện đại" sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/Sonbk31

Mẹ tôi # mẹ của tôi ???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.