1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธอทำงานในห้องทดลอง"

"เธอทำงานในห้องทดลอง"

แปลว่า:She works at the laboratory.

December 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/cChanathipCc

แปลกจัง ถ้าข้อที่เป็น He จะใช้ in the laboratory แต่ถ้าข้อที่เป็น She จะใช้ at the laboratory ตกลงว่าแบบไหนถูกครับ (Strange. If the question started with 'He', Duolingo would tell me to use 'in the laboratory'. But if the question started with 'She', Duolingo would tell me to use 'at the laboratory'. So which one is correct?)

Learn English in just 5 minutes a day. For free.