"Themandrinksthebeer,thewomandrinksthewater."

Dịch:Người đàn ông uống bia, người phụ nữ uống nước.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lamdb

đàn ông uống bia, phụ nữ uống nước

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hovanngoc

rõ ràng nghe là the men

4 năm trước

https://www.duolingo.com/XeKhachHoangLong

đàn ông uống bia, đàn bà uống nước (theo văn thô việt nam)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CngOkio

Ơ.mình moi nói đc nửa câu đã chấm rồi

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.