Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where are the bedsheets?"

Dịch:Những tấm ra trải giường ở đâu?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanmanh

"ra trải giường". khi thì cái khi thì tấm ai biết đường nào mà lận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nam82244

=-O:-P;-):-(:-):-!:-$B-):O:-:-D:'(:-\O:-):-[--(⊙o⊙)◑▂◑◑▂◐--!•﹏•(=^.^=)^▁^*

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhung123

Miền bắc việt nam gọi là "ga trải giường"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jasonchapm14

Vãi " ra trải gường"

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangV999657

ra trải giường là cái gì vậy?

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/baothy7402

Mình cũng không biết

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/NguynThuMi9

Me too

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/baothy7402

Wow

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/PhngNam192749

Ra trải giường

3 ngày trước