"Where are the bedsheets?"

Dịch:Những tấm ra trải giường ở đâu?

June 30, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vanmanh

"ra trải giường". khi thì cái khi thì tấm ai biết đường nào mà lận

June 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhhung123

Miền bắc việt nam gọi là "ga trải giường"

January 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Elisa31188

Lần đầu nghe ra trải giường

May 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/jasonchapm14

Vãi " ra trải gường"

June 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Sang699074

Ga trải giường chứ éo phải ra trải giường?

July 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nam82244

=-O:-P;-):-(:-):-!:-$B-):O:-:-D:'(:-\O:-):-[--(⊙o⊙)◑▂◑◑▂◐--!•﹏•(=^.^=)^▁^*

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tranhoan9

Ga trải giường chứ nhit

September 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BaoAnhNguy7

Đáp án sai chính tả ga chứ không phải ra

May 9, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Richard-Mark

Những tấm ga trải giường ở đâu?

May 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguynThuMi9

Me too

July 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HoangV999657

ra trải giường là cái gì vậy?

July 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Ra giường ,,ra trải giường= tấm vải phủ bề mặt cái giường

October 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/maitrungtin3

Dốt vừa thôi huynhngocb7

June 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Happy742957

Hình như bị sai chính tả " 'ra' trải giường"

June 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Nên sửa thành ga trải giường thì chuẩn hơn

July 14, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.