Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ là những người lính có năng lực."

Dịch:They are efficient soldiers.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

"They are qualified soldiers." cũng được chứ. qualified: having suitable knowledge, experience, or skills, especially for a particular job

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VanAnh035234

Ở đây họ nói chọn "tất cả" câu đúng mà. Phải chọn cả 2 câu

2 năm trước