Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giai đoạn hiện đại"

Dịch:The modern period

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/na95.ct

stage khác period chỗ nào nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
  • 20
  • 12
  • 6
  • 81

Stage còn có nghĩa là sân khấu nữa bạn, còn Period là giai đoạn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhaphongvan

Modern phase

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VnThng

modern stage không đúng sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yui_2000

Tại sao ở đây phải thêm "the"?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Không có cũng đúng bạn a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0989960318

tại vì nó xác định!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TaHuyNam

sao lại bắt buộc có THE, có phải nó bất định không hàng xóm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVngV

Khi nào dung period

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuThao17

T_T

1 năm trước