Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is completely necessary."

Dịch:Nó là hoàn toàn cần thiết.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/canhpham

điều đó hoàn toàn cần thiết " cũng không được là sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongNT

đồng ý với bạn canhpham

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MrLeeZoo

tại sao t dịch " nó hoàn toàn là cần thiết " lại không được ?

4 năm trước