"It is completely necessary."

Dịch:Nó là hoàn toàn cần thiết.

June 30, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/canhpham

điều đó hoàn toàn cần thiết " cũng không được là sao

June 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HuongNT

đồng ý với bạn canhpham

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MrLeeZoo

tại sao t dịch " nó hoàn toàn là cần thiết " lại không được ?

August 1, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.