Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người đàn ông trả tiền."

Dịch:The man pays.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynhHa

tại sao không được dùng "the man pays money" vậy bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MHNH1

pays money chứ nhỉ? biết trả gì?

4 năm trước