"Người đàn ông trả tiền."

Dịch:The man pays.

June 30, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuynhHa

tại sao không được dùng "the man pays money" vậy bạn?

June 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MHNH1

pays money chứ nhỉ? biết trả gì?

July 4, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.