"Người đàn ông trả tiền."

Dịch:The man pays.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynhHa

tại sao không được dùng "the man pays money" vậy bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MHNH1

pays money chứ nhỉ? biết trả gì?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.