Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where are you?"

Dịch:Bạn ở đâu?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thobong

"Cậu ở đâu " cũng có thể coi là đáp án đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thienanh2003

Hơi khó nghe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MIckey432

Trả lời là " Bạn đang ở đâu " cũng được mà

3 tháng trước