"Where are you?"

Dịch:Bạn ở đâu?

June 30, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thobong

"Cậu ở đâu " cũng có thể coi là đáp án đúng

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thienanh2003

Hơi khó nghe

October 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MIckey432

Trả lời là " Bạn đang ở đâu " cũng được mà

July 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hoitrnquc

sao mình đọc không được vậy mọi người

October 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BaoThai9

Mình dùng đại từ anh và em cho hứng thú học

June 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.