"The two men read."

แปลว่า:ผู้ชายสองคนอ่าน

December 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Takkatan3

พิมพ์ถูกแล้วววว


https://www.duolingo.com/profile/yKxl17

เสือก


https://www.duolingo.com/profile/joehi2

ใช้ตัวเลขก็ไม่ได้หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย