"Tôi lái xe đến nhà bạn trong một giờ."

Dịch:I drive for an hour to my friend's house.

July 1, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

"i drive for an hour to your house" cũng có nghĩa là " tôi lái xe đến nhà bạn trong một giờ" cũng đúng chứ nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/thelorda93

hour dùng "a" mà bạn đứng trước ue oai thì mới dùng "an"


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

"hour" tuy là h đứng đầu nhưng do đọc âm câm mất h đi nên dùng "an" đó thelorda93


https://www.duolingo.com/profile/thelorda93

ua? vay ha?. >.<


https://www.duolingo.com/profile/DiepVo2014

Câu tiếng Việt bắt rập khuôn quá! Đồng ý với bạn vừa góp ý: your house.


https://www.duolingo.com/profile/KeeperOfTheLight

how about "in one hour"

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.