"Tôi lái xe đến nhà bạn trong một giờ."

Dịch:I drive for an hour to my friend's house.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenboy2288py

"i drive for an hour to your house" cũng có nghĩa là " tôi lái xe đến nhà bạn trong một giờ" cũng đúng chứ nhỉ ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thelorda93

hour dùng "a" mà bạn đứng trước ue oai thì mới dùng "an"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kenboy2288py

"hour" tuy là h đứng đầu nhưng do đọc âm câm mất h đi nên dùng "an" đó thelorda93

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thelorda93

ua? vay ha?. >.<

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DiepVo2014

Câu tiếng Việt bắt rập khuôn quá! Đồng ý với bạn vừa góp ý: your house.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KeeperOfTheLight

how about "in one hour"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.